Warunki reklamacji

Warunki reklamacji matek pszczelich zakupionych w Gospodarstwie Pasiecznym “Pasiece Szeligów” ul. Królewska 30, Wielkie Drogi.

1. Matki pszczele podlegające reklamacji:

a) matka nie przeżyła transportu
b) matka unasieniona naturalnie nie wznowiła czerwienia po 5 dniach od wypuszczenia z klateczki
c) matka unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem nie wznowiła czerwienia po 5 dniach od wypuszczenia z klateczki
d) matka unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia nie podjęła czerwienia po 14 dniach od wypuszczenia z klateczki|
e) matka unasieniona czerwi w sposób nieprawidłowy, czerw jest rozstrzelony lub garbaty
f) matka uszkodzona podczas transportu
g) przesyłka nie dotarła w określonym przez hodowcę czasie (w następnym dniu od nadania)
h) przesyłka została uszkodzona podczas transportu wraz z jej zawartością przesyłka nie dotarła do pszczelarza

2. Termin złożenia reklamacji:

a) reklamację na matkę, która nie przeżyła transportu należy zgłosić w tym samym dniu, w którym paczka została odebrana
b) reklamację na matkę unasienioną naturalnie, która nie wznowiła czerwienia po 5 dniach od wypuszczenia z klateczki należy złożyć w ciągu 14 dni
c) reklamację na matkę unasienioną sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, która nie wznowiła czerwienia po 5 dniach od wypuszczenia
z klateczki należy złożyć w ciągu 14 dni.
d) reklamację na matkę unasienioną sztucznie bez sprawdzonego czerwienia, która nie podjęła czerwienia po 14 dniach od daty wypuszczenia
z klateczki należy złożyć w ciągu 14 dni.

e) reklamację na matkę, która czerwi w sposób nieprawidłowy, czerw jest rozstrzelony lub garbaty należy złożyć …..
f) reklamację na matkę, która została uszkodzona w trakcie transportu należy złożyć w tym samym dniu w którym paczka została odebrana.
g) reklamację przesyłki, która nie dotarła następnego dnia od dnia nadania, należy zgłosić w kolejnym dniu roboczym
h) reklamacja przesyłki która nie dotarła (zaginęła) należy złożyć do 3 dni od dnia nadania

Sposób zgłoszenia reklamacji oraz wymagana dokumentacja lub zwrot towaru:


1. matka nie przeżyła transportu:
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820.
b) załącz zdjęcie martwej matki zrobione zgodnie z wytycznymi (Jak prawidłowo wykonać zdjęcie martwej matki?) należy
do formularza reklamacyjnego lub wyślij mailem na adres pasieka@pasieka-szeligów.pl jeśli reklamacja była składane telefonicznie
c) spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia

2.matka unasieniona naturalnie nie wznowiła czerwienia po 5 dniach od wypuszczenia z klateczki:
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820.- matkę należy odesłać zgodnie z wytycznymi
(Jak odesłać żywą matkę?) na adres ul. Królewska 30, 32-051 Wielkie Drogi
b) spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

3. matka unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem nie wznowiła czerwienia po 5 dniach od wypuszczenia z klateczki
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820.
b) matkę należy odesłać zgodnie z wytycznymi (Jak odesłać żywą matkę?) na adres ul. Królewska 30, 32-051 Wielkie Drogi
spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

4. matka unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia nie podjęła czerwienia po 14 dniach od wypuszczenia z klateczki
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820.
b) matkę należy odesłać zgodnie z wytycznymi (Jak odesłać żywą matkę?) na adres ul. Królewska 30, 32-051 Wielkie Drogi
c) spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

5. matka unasieniona czerwi w sposób nieprawidłowy, czerw jest rozstrzelony lub garbaty
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820
b) załącz zdjęcie matki pszczelej na plastrze na którym widoczny jest nieprawidłowy czerw, w sposób umożliwiający identyfikację opalitka
do formularza reklamacyjnego lub wyślij mailem na adres pasieka@pasieka-szeligów.pl jeśli reklamacja była składana telefonicznie
c) spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

6. matka uszkodzona podczas transportu
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820
b) załącz zdjęcie wykonane w sposób umożliwiający stwierdzenie uszkodzenia do formularza reklamacyjnego lub lub wyślij mailem
na adres pasieka@pasieka-szeligów.pl jeśli reklamacja była składana telefonicznie
c) spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

7. przesyłka nie dotarła w określonym przez hodowcę czasie (w następnym dniu od nadania)
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820
b)spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

8. przesyłka została uszkodzona podczas transportu wraz z jej zawartością
a) złóż reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub telefonicznie 500-661-820
b) zdjęcie uszkodzonej przesyłki należy dołączyć do formularza reklamacyjnego na stronie www.pasieka-szeligow.pl lub dosłać mailem
na adres pasieka@pasieka-szeligów.pl jeśli zamówienie było składane telefonicznie.
c) spodziewaj się maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji oraz informacją o terminie jej rozpatrzenia.

9. Rozpatrzenie reklamacji:
Reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona jeśli:
a) została złożona na matkę pszczelą podlegającą reklamacji (pkt 1)
b) została złożona w terminie złożenia reklamacji (pkt.2)
c) zostały spełnione wszystkie warunki wymienione w procedurze reklamacyjnej (pkt. 3)
d) odesłana matka pszczela dotarła do pasieki żywa
e) odesłana matka pszczela posiada opalitek cyfrowo-literowy.

10. Realizacja pozytywnie rozpatrzonej reklamacji
a) zwrot środków na wskazane przez klienta konto bankowe
b) wysyła nowej matki
c) inne, wskazane przez klienta.

11. Kontakt w sprawie reklamacji: tel. 500-661-820, email: pasieka@pasieka-szeligow.pl,