Refundacje

1. Zasady korzystania z refundacji

Każdy pszczelarz w Polsce, niezależnie od wielkości posiadanej pasieki może korzystać z refundacji części kosztów poniesionych na zakup wszystkich rodzajów matek pszczelich oraz odkładów. Pszczelarz może ubiegać się o refundację w ramach organizacji pszczelarskiej do której należy po spełnieniu poniższych warunków:

a) posiadać numer EP (numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR)
b) prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół i być wpisanym do rejestru czyli posiadać numer weterynaryjny nadany w powiatowym inspektoracie weterynarii
c) umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. w ramach RHD (rolniczy handel detaliczny), SB (sprzedaż bezpośrednia) lub inny legalny sposób.

Kolejnym z warunków koniecznych jest odpowiednie pochodzenie matek. Refundacji podlegają matki z linii, dla których prowadzone są programy hodowlane. Wykaz pasiek hodowlanych publikuje na swojej stronie internetowej Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt KSIĘGI I REJESTRY.

Matki mogą być nabywane wyłącznie w pasiekach hodowlanych, które w danym sezonie przedłożyły aktualne badania weterynaryjne do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego. Lista pasiek, spełniających wyżej wymienione warunki, w których można dokonywać zakupu w danym sezonie, znajduje się na stronie internetowej Agencji WYKAZ PASIEK

Aktualnie maksymalna refundacja wynosi 70% poniesionych kosztów zakupu netto. W wypłacie refundacji pośredniczą organizacje zrzeszające pszczelarzy i tam należy zgłosić zamiar zakupu matek refundowanych. Matki zakupione w naszej pasiece podlegają refundacji.

2. W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu matek pochodzących z linii Galicja i Galicya oraz sprawnej realizacji zamówienia zachęcamy do skorzystania z następującej ścieżki:

1. Złóż zamówienie w naszej pasiece. Możesz to zrobić  od 1 września roku poprzedzającego dany sezon.
2. Złóż zamówienie w Twojej organizacji pszczelarskiej i dopełnij w niej wszystkich wymaganych formalności.
3. W sezonie na 7 dni przed planowaną realizacją zamówienia zadzwonimy do Ciebie i ustalimy wspólnie dogodny termin wysyłki lub odbioru matek.

a) Jeśli wybrałeś odbiór osobisty, konieczne będzie złożenie podpisu na liście refundacyjnej przy odbiorze matek.
b) Jeśli wybrałeś wysyłkę to:

– paczka zawierająca 15 lub mniej matek zostanie nadana na Twój koszt. Opłata za przesyłkę wynosi 25,00 i zostanie pobrana przez listonosza,
– paczka zawierająca 16 matek i więcej zostanie wysłana bez dodatkowych kosztów.

4. Przy większych zamówieniach z jednej organizacji pszczelarskich realizujemy również wysyłki zbiorcze, wówczas odbiór matek należy uzgodnić we własnej organizacji pszczelarskiej z osobą zajmującą się projektem „pszczoły”.
5. Wszystkie pozostałe formalności zostaną dopełnione przez pracowników naszej pasieki oraz Twoją organizację.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz w zakładce KONTAKT.