Prawidłowe spakowanie i wysłanie matki pszczelej

1. Matkę należy odesłać w klateczce z pszczołami towarzyszącymi (8-10 robotnic) oraz pokarmem (ciasto). Należy stworzyć jej warunki umożliwiające przeżycie transportu. Jeżeli matka dotrze martwa reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

2. Matkę należy wysłać w kopercie papierowej, z kilkoma otworami umożliwiającymi wentylację.

3. Wysyłkę należy nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym zwykłym na adres: Gospodarstwo Pasieczne “Pasieka Szeligów”, ul. Królewska 30, 32-051 Wielkie Drogi.