Odbiór odkładu

Dzień odbioru odkładu to często ważne wydarzenie, które powoduje, że stajecie się po raz pierwszy posiadaczami własnych pszczół. Od tego dnia bierzecie na siebie odpowiedzialność za los rodzin pszczelich w Waszej pasiece oraz okolicy. Przed odbiorem swoich pierwszych odkładów należy przygotować pasieczysko i zgromadzić podstawowy sprzęt pszczelarski. Odkład powinien być nasiedlony do nowego ula, lub do ula, który został poddany dezynfekcji. Jeżeli ul wymaga wcześniejszego pomalowania, robimy to kilkanaście dni wcześniej, aby możliwe było gruntowne przewietrzenie. Bezwzględnie nie malujemy ula od wewnątrz.  Zapewniamy również stabilną konstrukcję, na której będzie stać nowa rodzina.

W naszej pasiece nie wysyłamy odkładów. Zapraszamy nowych właścicieli tworzonych u nas odkładów na wizytę w naszej siedzibie w miejscowości Wielkie Drogi na trasie Kraków – Oświęcim. Bezpośredni kontakt umożliwia nam przekazanie dodatkowych rad i wskazówek, które są szczególnie cenne dla wszystkich tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pszczelarstwem i nabywają u nas swoje pierwsze pszczoły. Dodatkowo spotkanie jest okazją do podglądnięcia pracy w naszej pasiece. Każdy odbiór możliwy jest po wcześniejszym umówieniu.

Odkłady przekazujemy nowym właścicielom najczęściej w czwartki, piątki i soboty od 10-25 czerwca.
Ze względu na dobrostan pszczół odbiory realizujemy w godzinach porannych (około 6.00) lub wieczornych (około 20.30).

Odbiór możliwy jest we własnych opakowaniach, lub w naszych (wówczas pobieramy kaucję, która zwracana jest po zwrocie skrzynki odkładowej). Jeżeli odkład przekładany jest do skrzynki odkładowej lub ula pszczelarza, wówczas odbiór możliwy jest wyłącznie wieczorem. Najczęściej przełożenie odkładu do opakowania pszczelarza wykonuje samodzielnie pszczelarz w obecności naszych techników lub hodowców. Jeżeli pszczelarz „nie czuje się na siłach”, wówczas wykonujemy tą czynność we własnym zakresie, ale zawsze staramy się angażować nowego właściciela w ten proces.

Jeżeli odbiór odbywa się w godzinach porannych, wówczas odkład wydawany jest wyłącznie w naszych skrzynkach, a przed transportem schładzany jest w temperaturze 5 stopni Celsjusza. Własne skrzynki odkładowe lub ule powinny na czas transportu być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający pszczołom wydostanie się, ale jednocześnie muszą być dobrze wentylowane.

Ze względu na dobrostan pszczół transport powinien odbywać się możliwie szybko. Jeżeli do pokonania jest dłuższy dystans, a czas transportu przekracza 1h, wówczas najlepiej wybrać godziny wieczorne tak, aby większość podróży odbywała się po zmroku. Brak światła podczas podróży redukuje u pszczół stres.