Prawidłowe wykonanie zdjęcia martwej matki pszczelej


1. Wieczko klateczki wysyłkowej powinno być otwarte i położone obok, tak aby informacje umieszczone na wieczku były widoczne.

2. Matka powinna być ułożona w sposób umożliwiający odczytanie numeru opalitka.

3. Zdjęcie należy wysłać wyłącznie mailowo na adres pasieka@pasieka-szeligow.pl w formacie umożliwiającym otwarcie pliku.

4. Prosimy nie wysyłać zdjęć sms-em, mms-em, gdyż nasza centrala cyfrowa nie obsługuje tego formatu.