Unasienianie

Naturalne unasienienie matki pszczelej, a właściwie zaplemnienie matki pszczelej odbywa się w trakcie lotu godowego.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ma on miejsce najczęściej między 5–8 dniem życia młodej matki. Poza wartością biologiczną samej matki, na przebieg tego procesu w dużym stopniu wpływają warunki, w jakich przebywa matka zarówno przed lotem, jak i po akcie kopulacyjnym. Prawidłowa opieka dużej liczby robotnic, odpowiednie karmienie, struktura rodzinki weselnej możliwie najbardziej zbliżona do rodziny pszczelej pozwala matce pszczelej wyrobić sobie kondycję, która jest niezbędna do wykonania skutecznego lotu godowego.

Pierwsze godziny po unasienieniu, a następnie intensywne przemiany, jakie zachodzą w organizmie matki, które finalnie mają doprowadzić ją do składania jaj, również wymagają zaangażowania wielu robotnic. Takie warunki zapewniają uliki weselne o większej kubaturze, które umożliwiają utrzymywanie w nich mini rodzin weselnych, większych od tych, które tworzy się w tzw. klasycznych ulikach weselnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie w naszej pasiece ulików w systemie miniplus. Matki pszczele do rodzin weselnych podajemy w 15 dniu cyklu rozwojowego, po uprzednim prześwietleniu i po kontroli, że matecznik jest prawidłowo wykształcony. Matka rodzi się zatem między pszczołami i od pierwszych chwil znajduje się pod ich troskliwą opieką. Odpowiedni zapas pokarmu umożliwia robotnicom zapewnienie młodej matce optymalnej diety. W naszych ulikach rodzinki zajmują trzy plastry o rozmiarze 200 mm x 150 mm.

Odpowiednia ilość wolnych komórek na plastrach ma znaczenie, gdy matka rozpocznie już składanie jaj (najczęściej ma to miejsce między 10 a 12 dniem życia), a nam łatwą kontrolę i sprawdzenie jakości czerwenia. Uliki miniplus stwarzają matce pszczelej optymalne warunki bytowe w pierwszych tygodniach życia. Dzięki temu matki pszczele po naturalnym unasenieniu i sprawdzeniu czerwienia są w doskonałej kondycji i mogą służyć w kolejnych sezonach w pasiekach pszczelarzy, którzy są naszymi klientami.