Reklamacje

Jakość świadczonych przez nas usług jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby matki pszczele opuszczające naszą pasiekę były dobrej jakości, a transport przebiegał w sposób bezpieczny i szybki. Nie na wszystko jednak mamy wpływ. Zdarzają się sytuację w których matki docierają martwe, nie podejmują czerwienia, czerwią w sposób nieprawidłowy lub mają uszkodzenia. Jeżeli taka sytuacja przydarzyła się Tobie, zachęcamy Cię do złożenia reklamacji. 

Matki pszczele są bardzo delikatne, wrażliwość na czynniki zewnętrzne podczas transportu może spowodować, że fizjologia matki zmieni się. Zarówno dla matek pszczelich jak i opiekujących się nią robotnic, transport to duży stres. Jego efektem mogą być zarówno zewnętrzne, widoczne uszkodzenia matki pszczelej jak i te wewnętrzne. Zdarza się, że matki pod wpływem stresu ulegają sterylizacji i nie podejmują ponownie czerwienia.. Nawet niewielki nacisk na odwłok matki, może wywołać trwałe zmiany w jej rurkach jajnikowych. Czynnikiem niesprzyjającym jest również wysoka temperatura podczas transportu oraz działanie promieni słonecznych. 

1. Sposób złożenia reklamacji
Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, przycisk „złóż reklamację” znajduje się w prawym dolnym rogu poniżej  lub telefonicznie pod numerem 500-661-820. 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji
Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oraz spełnienia wszystkich warunków szczegółowych jeżeli są wymagane (np. odesłanie matki, przesłanie zdjęcia)

3. Informacja na temat rozpatrzenia reklamacji
Jeśli składałeś zgłoszenie poprzez formularz na stronie spodziewaj się maila. Jeśli wybrałeś kontakt telefoniczny, zadzwonimy do Ciebie.

4. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji
Wybór należy do Ciebie. Możesz otrzymać zwrot środków na konto lub nową matkę. Informację o sposobie realizacji reklamacji podejmujesz w trakcie składania reklamacji zarówno poprzez formularz jak i telefonicznie.

Zanim złożysz reklamację, zapoznaj się z warunkami reklamacji.