Co to jest odkład pszczeli?

Odkład pszczeli to młoda rodzina pszczela. Składa się z kilku plastrów z czerwiem w różnym wieku, plastrów z zapasami pierzgi oraz miodu (tzw. plastrów osłonowych), robotnic obsiadających wszystkie plastry na całej powierzchni (tzw. obsiadanie na czarno) oraz czerwiącej matki pszczelej. 

W naszej pasiece przygotowujemy dla naszych odbiorców odkłady, które składają się z 5 plastrów wielkopolskich.

  • trzy z nich są plastrami z czerwiem w różnym wieku. Występuje na nich pełen przekrój wiekowy czerwiu, znajdziemy tam zatem zarówno jaja, larwy, czerw zamknięty i ten w ostatniej fazie, czyli wygryzające się robotnice.
  • dwa plastry osłonowe wypełnione są zapasami pierzgi oraz miodu. Zdarza się, że matka czerwi w odkładzie tak intensywnie, że będąc jeszcze pod nasza opieką złoży jaja na skrajnych plastrach. Wówczas czerw będzie obecny również na plastrach z pokarmem.

Młoda rodzina nie mogłaby funkcjonować bez matki pszczelej. Lata doświadczeń i obserwacji pszczół doprowadziły nas do przekonania, że najlepiej jest, gdy w momencie przekazania pszczelarzowi w odkładzie czerwi młoda matka, która dokonała lotu godowego w tym odkładzie, a większość czerwiu pochodzi właśnie od niej. Dzięki tej metodzie ograniczamy ryzyko cichej wymiany matki pszczelej w krótki czasie od zasiedlenia odkładu w nowej pasiece. Odkłady z naszej pasieki zawsze mają młodą matkę użytkową pochodzącą z naszej hodowli zaopatrzoną w opalitek odpowiadający kolorem danemu sezonowi pszczelarskiemu.

Odkłady tworzymy w okresie od końca kwietnia do końca maja. Od momentu utworzenia przebywają pod nasza opieką przez pierwsze 30 dni, a następnie po kontroli jakości czerwienia, ilości pszczół robotnic oraz ilości pokarmu kwalifikowane są do sprzedaży, co mam miejsce między 10 a 25 czerwca.