Matki pszczele

„Wychowem matek pszczelich zajmowali się już starożytni Grecy, którzy w tym celu przekładali ramkę z młodym czerwiem do osieroconej rodziny. Uzyskiwali w ten sposób mateczniki ratunkowe, z których wygryzały się matki. Nie znano jeszcze wówczas biologii rodziny pszczelej. Sądzono, że za organizację rodziny odpowiadał król. Postępowanie zmierzające do wyhodowania matki pszczelej czy, jak wówczas sądzono króla, wynikało z obserwacji zachowania pszczół. Z zapisków czasów nowożytnych wiadomo, że żyjący na Śląsku, Jacob Nicol już w 1565 roku, radził jak wychowywać matkę pszczelą. Obecnie znane metody wychowu zaczęto stosować już w XIX wieku”

Andrzej Pidek, 1999, „Metody Wychowu matek pszczelich”,