Odkłady

„Jedną z najbardziej powszechnych metod tworzenia nowych rodzin jest tworzenie odkładów. Mogą one być różnej siły, co zależy od terminu zabiegu. Odkłady możemy robić w różnym celu. Oprócz zapobiegania wyrojeniu się rodziny można odkład przeznaczyć do unasieniania młodych matek, do okresowego ich przetrzymywania, do poddawania specjalnie cennych matek (aby później połączyć odkład z rodzina macierzystą). Można też w ten sposób powiększać pasiekę lub tworzyć zapasowe rodziny, w różnych wersjach gospodarki dwurodzinnej”

Jerzy Marcinkowski, 1997, „Jak prawidłowo prowadzić pasiekę”