Prawidłowo wykonane zdjęcie martwej matki.

  1. Wieczko klateczki wysyłkowej powinno być otwarte i położone obok, tak aby informacje umieszczone na wieczku były widoczne.
  2. Matka powinna być ułożona w sposób umożliwiający odczytanie numeru opalitka.
  3. Zdjęcie należy wysłać wyłącznie mailowo na adres pasieka@pasieka-szeligow.pl w formacie umożliwiającym otwarcie pliku. Prosimy nie wysyłać zdjęć sms-em, mms-em, gdyż nasza centrala cyfrowa nie obsługuje tego formatu.